LTP

  • Việt Nam
  • English

Chi nhánh tại TP.HCM

Địa chỉ: 2 -4 Nguyễn Xuân Phụng, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0)93 333 3405

Fax: +84 (0)8 3969 6951 - +84 (0)8 3969 0040

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7:30 - 17:00

Ngày nghỉ: Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết