LTP

 • Việt Nam
 • English

Thiết Kế - Chế Tạo Khuôn Mẫu

» Thiết Kế - Chế Tạo Khuôn Mẫu

 • Thiết kế, chế tạo khuôn các loại chai, hộp đựng: hóa mỹ phẩm, thực phẩm, nông dược...

  Khuôn Chai Nhựa

  Thiết kế, chế tạo khuôn các loại chai, hộp đựng: hóa mỹ phẩm, thực phẩm, nông dược...
 • Thiết kế, chế tạo khuôn các loại sóng bít, sóng hở theo yêu cầu.

  Khuôn Sóng Nhựa

  Thiết kế, chế tạo khuôn các loại sóng bít, sóng hở theo yêu cầu.
 • Thiết kế, chế tạo các loại khuôn sản xuất nắp nhựa đủ mọi kích thước, kiểu dáng theo yêu cầu.

  Khuôn Nắp Nhựa

  Thiết kế, chế tạo các loại khuôn sản xuất nắp nhựa đủ mọi kích thước, kiểu dáng theo yêu cầu.
 • Thiết kế, chế tạo các loại khuôn sản xuất pallet nhựa với nhiều kích thước, kiểu dáng, tính năng... theo yêu cầu.

  Khuôn Pallet Nhựa

  Thiết kế, chế tạo các loại khuôn sản xuất pallet nhựa với nhiều kích thước, kiểu dáng, tính năng... theo yêu cầu.
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI