LTP

 • Việt Nam
 • English

Nhựa gia dụng , Sản phẩm quảng cáo

» Sản Phẩm Quảng Cáo

 • Sản phẩm quảng cáo: bàn,ghế nhựa cho các đối tác: Pepsico, Cocacola..

  Bàn ghế

  Sản phẩm quảng cáo: bàn,ghế nhựa cho các đối tác: Pepsico, Cocacola..
 • Sản phẩm quảng cáo: mâm, khay nhựa...
Đối tác: Pepsi, Cocacola, Sapporo, Aquafina, Lavie,

  Mâm - Khay Nhựa

  Sản phẩm quảng cáo: mâm, khay nhựa... Đối tác: Pepsi, Cocacola, Sapporo, Aquafina, Lavie,
 • Sản xuất thùng giữ lạnh cho các đối tác: Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Bia Sai Gon, Vissan...

  Thùng Giữ Lạnh

  Sản xuất thùng giữ lạnh cho các đối tác: Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Bia Sai Gon, Vissan...
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI