LTP

 • Việt Nam
 • English

Nhựa công nghiệp kỹ thuật cao | Sóng Nhựa

» Sóng Bít (10 sản phẩm)

»  Cửa hàng có bán sản phẩm này


 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển: hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản (hạt điều)...

  Sóng Bít 003 (HS003-SB)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển: hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản (hạt điều)...
 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển: thực phẩm (bánh bao, bánh trung thu), trái cây, thủy hải sản, nông sản...

  Sóng Bít 006 (HS006-SB)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển: thực phẩm (bánh bao, bánh trung thu), trái cây, thủy hải sản, nông sản...
 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển: thực phẩm (bánh bao, bánh trung thu), trái cây, thủy hải sản, nông sản...

  Sóng Bít 007 (HS007-SB)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển: thực phẩm (bánh bao, bánh trung thu), trái cây, thủy hải sản, nông sản...
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển: hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

  Sóng Bít 017 (HS017-SB)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển: hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển: hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

  Sóng Bít 019 (HS019-SB)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển: hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm (bánh bao, bánh trung thu), trái cây, thủy hải sản...

  Sóng Bít 025 (HS025-SB)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm (bánh bao, bánh trung thu), trái cây, thủy hải sản...
TRANG ĐẦU1 2 TRANG CUỐI