LTP

  • Việt Nam
  • English

Nhựa công nghiệp kỹ thuật cao | Sóng Nhựa

» Sóng Hở (25 sản phẩm)

»  Cửa hàng có bán sản phẩm này


  • Sóng được thiết kế chuyên dùng để đựng các loại trái cây. Sóng có nắp, giúp bảo quản và vận chuyển trái cây an toàn hơn.

    Sóng Trái Cây 009 (STC009-SH)

    Sóng được thiết kế chuyên dùng để đựng các loại trái cây. Sóng có nắp, giúp bảo quản và vận chuyển trái cây an toàn hơn.
TRANG ĐẦU 1 2 3 4 5TRANG CUỐI