LTP

 • Việt Nam
 • English

Nhựa công nghiệp kỹ thuật cao | Sóng Nhựa

» Sóng Hở (25 sản phẩm)

»  Cửa hàng có bán sản phẩm này


 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, thủy hải sản, trái cây (đặc biệt là thanh long)...

  Sóng Hở Có Quai 011 (HS011-SH)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, thủy hải sản, trái cây (đặc biệt là thanh long)...
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

  Sóng Hở 012 (HS012-SH)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

  Sóng Hở 013 (HS013-SH)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

  Sóng Hở 014 (HS014-SH)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc (quần áo, thú nhồi bông); trái cây (bưởi, dừa)...

  Sóng Hở - Có 26 Bánh Xe (HS015SH)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc (quần áo, thú nhồi bông); trái cây (bưởi, dừa)...
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc (quần áo, thú nhồi bông); trái cây (bưởi, dừa)...

  Sóng Hở 016 (HS016-SH)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc (quần áo, thú nhồi bông); trái cây (bưởi, dừa)...