LTP

 • Việt Nam
 • English

Nhựa công nghiệp kỹ thuật cao | Sóng Nhựa

» Sóng Hở (25 sản phẩm)

»  Cửa hàng có bán sản phẩm này


 • Sóng có kích thước vừa phải, dùng để đựng thực phẩm, rau củ, hải sản...

  Sóng Hở 002 (HS002-SH)

  Sóng có kích thước vừa phải, dùng để đựng thực phẩm, rau củ, hải sản...
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản...

  Sóng Hở 004 (HS004-SH)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản...
 • Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản...

  Sóng Hở 005 (HS005-SH)

  Sóng có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản...
 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản...

  Sóng Hở 008 (HS008-SH)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản...
 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản (hạt điều)...

  Sóng Hở 009 (HS009-SH)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản (hạt điều)...
 • Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…

  Sóng Hở 010 (HS010-SH)

  Sóng chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
TRANG ĐẦU1 2 3 4 5 TRANG CUỐI