LTP

  • Việt Nam
  • English

*   Tầm nhìn thương hiệu:

Là doanh nghiệp nhựa dẫn đầu về lĩnh vực Nhựa công nghiệp, Kỹ thuật cao 5 năm tới.

Thương hiệu Long Thanh Plastic mang tính toàn cầu.

Cung cấp những sản phẩm có nhiều giá trị sử dụng, giá trị kinh tế và giá trị môi trường cho tất cả khách hàng.           

*   Định vị thương hiệu:

 Long Thanh Plastic chủ trương chọn phân khúc thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ tích hợp nhiều ứng dụng về khoa học, công nghệ mới trong các lĩnh vực mà Long Thanh Plastic đang sản xuất, kinh doanh: Nhựa Công nghiệp, Nhựa gia dụng, Nhựa Kỹ thuật cao.

Không ngừng phát triển quy mô, mở rộng mạng lưới phân phối trong và ngoài nước song song với việc đầu tư cho các hoạt động quảng bá Thương hiệu, xúc tiến thương mại, PR cộng đồng… nhằm tăng uy tín và khẳng định vị thế của một Thương hiệu mang tính hội nhập và đẳng cấp.

*   Giá trị cốt lõi:

            Thương hiệu mang tầm quốc tế và đẳng cấp.

            Khách hàng là trọng tâm mọi hoạt động và chiến lược của Công ty.

            Chất lượng, sáng tạo và hiệu quả.

            Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, môi trường.

            Đảm bảo lợi ích người lao động.