LTP

  • Việt Nam
  • English

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Long Thành

Tên giao dịch đối ngoại: Long Thanh Plastic Co.Ltd

Tên viết tắt: LTP

Phương châm hoạt động: Chất lượng – Nhanh chóng – Hiệu quả

Địa chỉ: 02 - 04 Nguyễn Xuân Phụng, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 08 3969 6949        Fax : (84-8) 3969 6951

Website: www.longthanhplastic.com        www.lothacolt.com

Email: info@lothacolt.com

Mã số thuế: 0301275199

Logo của công ty: