LTP

  • Việt Nam
  • English

    *   Gia nhập Long Thanh Plastic:

Long Thanh Plastic là một tập thể đầy sức mạnh với sự đoàn kết và nổ lực hết mình của mọi thành viên. Nhiều năm qua, song song với sự phát triển mạnh mẽ về thị trường, công tác nguồn nhân lực cũng được Long Thanh Plastic đặc biệt quan tâm nhằm thu hút và tìm kiếm những nhân lực có chuyên môn cao và tâm huyết.

Đối với Long Thanh Plastic, con người là tài nguyên quan trọng nhất trong sự phát triển của Công ty nên bên cạnh việc liên tục tuyển dụng để lựa chọn những nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng các yêu cầu công việc khắc khe hơn theo thời gian, Công ty còn đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc đãi ngộ đối với tất cả cán bộ công nhân viên để mọi người có thể gắn bó lâu dài cùng công ty vượt qua những chặng đường phát triển trong tương lai.

Tất cả nhân sự đến với Long Thanh Plastic đều được tạo mọi điều kiện để phát huy mọi thế mạnh bản thân và nhận chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc. Không những thế, hàng năm công ty luôn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh để nâng cao đời sống tinh thần đồng thời tăng tính đoàn kết trong toàn thể cán bộ công nhân viên Long Thanh Plastic.

     *   Vị trí tuyển dụng  (Theo form thiết kế cung cấp).

     *   Nộp đơn trực tuyến (Theo form thiết kế cung cấp).

     *   Chính sách bảo mật thông tin nhân sự.

Long Thanh Plastic đảm bảo bí mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân của các ứng viên nộp hồ sơ vào Công ty. Những thông tin liên quan của các ứng viên chỉ được Long Thanh Plastic sử dụng vào các mục đích nhất định liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty.

Long Thanh Plastic được quyền sử dụng toàn bộ thông tin cá nhân của cán bộ công nhân viên đang công tác hoặc đã nghỉ việc vào các mục đích công việc, chính sách quản lý nhân sự công ty…