LTP

  • Việt Nam
  • English

Nhựa công nghiệp kỹ thuật cao | Pallet Nhựa

» Pallet Khung Ràng (01 sản phẩm)

»  Cửa hàng có bán sản phẩm này


  • Pallet chuyên dùng để ràng hàng hóa cồng kềnh & dễ rơi vỡ, giúp bảo vệ sản phẩm tốt hơn khi di chuyển.

    Pallet Khung Ràng 02 (PL02-KR)

    Pallet chuyên dùng để ràng hàng hóa cồng kềnh & dễ rơi vỡ, giúp bảo vệ sản phẩm tốt hơn khi di chuyển.
TRANG ĐẦU1TRANG CUỐI